Skapa ett rum med ljussättning för dygnets timmar och spara renderade bilder.


Färgsätt ett rum med väggar, golv och tak samt importera egen

tapet och färgprover.


Spara olika scener och skapa

en film av din modell för att

visa resultatet.